/** * */

 

"เตรียมพบกับโครงการใหม่ Work and Study In UK เร็วนี้ๆ"

"โครงการใหม่ Work and Travel USA เร็วนี้ๆ"

 

พี เอส แอนด์ ซัน

     ด้วยจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานาน ทำให้เรารู้ว่าการศึกษาต่อด้วยประสบการณ์ในการดำเนินอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่า ทีมงานประสานงานที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นเรายังมีการดูแลที่อบอุ่นแบบครอบครัว เดินทางส่งถึงประเทศอังกฤษ ติดตามและประเมินผลตลอดเวลาจนจบการศึกษาและการจัดหางานพิเศษให้ทำโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

    จึงเป็นจุดกำเนิดของ PS AND SON EDUCATION COMPANY ความน่าเชื่อถือของบริษัทได้รับการรับรองจากหลายสถาบันในประเทศอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ (British Council) และมีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ โดยมีประสบการณ์ทำงานนานนับสิบปีเป็นเครื่องการันตี

    ภาษาอังกฤษปัจจุบันนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในทุกประเทศ แต่สำเนียงการพูดจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ การศึกษาต่อในประเทศอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะเป็นต้นแบบของภาษา และการศึกษาทุกระดับชั้นที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตสูง ทำไมต้องเลือกศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ?

 • อังกฤษเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม เจริญทางด้านอุตสาหกรรม เป็นเมืองประวัติศาสตร์และศูนย์รวมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
 • เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญในด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่งโลก ทำให้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสในอาชีพการงานที่สูงกว่า รายได้มากกว่า>
 • เป็นประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ แต่ราคาค่าเรียนไม่แพงจนเกินไป
 • วีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับและถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นประเทศต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และมีคุณภาพชั้นนำติดอันดับโลก
 • มีหลักสูตรหลากหลาย เช่น หลักสูตรปริญญาตรีระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1 ปี, หลักสูตรวิชาชีพทุกสาขา
 • เรียนจบระดับปริญญาสามารถอยู่ทำงานต่อได้อีก 2 ปี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 6 เดือนขึ้นไป รับสิทธิพิเศษรักษาพยาบาลฟรีหรือจ่ายส่วนเกินบางส่วน ตามโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • การคมนาคมสะดวกสามารถใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารนักเรียนราคาถูกเดินทางได้ทั้งทางรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถบัส หรือเรือ โดยใช้บัตรโดยสารใบเดียว
 • นักเรียนสามารถลาหยุดพักผ่อน (Holiday) กลับมาเยี่ยมญาติที่เมืองไทยได้ 30 วัน/ปีใช้สิทธินักศึกษาซื้อตั๋วไปกลับลอนดอน – กรุงเทพฯ ในราคาประมาณ 25,000 - 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา)
 • สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา บริการจัดหาที่พักใกล้ที่เรียน ที่ทำงาน หางานพิเศษให้ทำ และแนะนำสถานที่สมัครงาน แนะนำการใช้ชีวิตในลอนดอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

 
Share

VDO

Startต่อไป12ต่อไปEnd

งาน British Coucill