/** * */

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาสำหรับ English Courses
 
  • นักเรียนต้องมีใบ certificate ไม่ต่ำกว่า ระดับ intermediate level หรือมีผลสอบคะแนน TOEICE ไม่ต่ำ 500 และ IELTS 420
  • เริ่มต้นด้วยการสอบวัดผล เพื่อวัดระดับ (Beginner - Advance)
  • เมื่อจบการศึกษา จะได้ใบประกาศนียบัตร First Certificate of English
  • หรือสอบ IELTS ข้อสอบของมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งจะสามารถเรียนต่อ    มหาวิทยาลัยหรือสายอาชีพระยะสั้นต่อได้ เมื่อจบการศึกษาจะได้ Diploma
  • สำหรับการเรียนกวดวิชา สามารถเลือกเรียนได้ตามสาขาที่ต้องการ
 
 
*หมายเหตุ General Visa สามารถทำงานได้ 10 ช.ม./สัปดาห์
                 นักเรียน สามารถเรียนต่อได้ถึง 11 เดือน แต่ทำงานไม่ได้
                 Visa Student Visitor (เรียนไม่เกิน 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้) และต้องกลับมาต่อ Visa 
                 ที่เมืองไทย นักเรียนไม่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่เมืองไทย
Share