/** * */

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ

โรงเรียนค่าใช้จ่ายโดยประมาณเว็บไซต์
Britidh Study Centres 6,300 Pound (296,100 บาท) www.british-study.com
Excel English 6,020 Pound (282,940 บาท) www.excelenglish.co.uk
Bloomsbury International 5,796 Pound (272,412 บาท) www.bloomsbury-international.com
Ec 5,040 Pound (236,800 บาท) www.ecenglish.com
Kensington Academy 3,800 Pound (178,600 บาท) www.kensingtonacademy.com
Rose Of York 3,420 Pound (143,820 บาท) www.roseofyork.co.uk
London School of Business & Finance 5,526 Pound (259,722 บาท)  
Shaneglobal Language 3,900 Pound (183,300 บาท) www.shaneglobal.com
Kingstreet College 2,578 Pound (121,166 บาท) www.kingstreet.co.uk
London Study Centre 2,305 Pound (108,330 บาท) www.londonstudycentre.co.uk
The burlington School 2,375 Pound (111,625 บาท) www.burlingtonschool.co.uk
Malvern House 2,495 Pound (117,265 บาท) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
London Empire Academy 2,400 Pound (112,800 บาท) www.londonac.co.uk
Lite College Technology 2,375 Pound (111,635 บาท) www.litecollege.co.uk
The english Studio 1,670 Pound (78,490 บาท) www.theenglishstudio.co.uk
Wilson College 1,960 Pound (92,120 บาท) www.wilsoncollege.co.uk
Fulham & Chelsea College (only Diploma) - www.fccollege.co.uk
London School of Management 1,840 Pound (86,480 บาท) www.lsm.co.uk

 

โรงเรียนนอก London

โรงเรียนค่าใช้จ่ายโดยประมาณเว็บไซต์
Wimbledon Academy 1,495 Pound (70,265 บาท) www.wla-london.com
Winbledon school of English 6,226 Pound (292,622 บาท) www.wimbledon-school.ac.uk
London College wimbledon 3,360 Pound (157,920 บาท)  
Southbourne school of English in Bournemouts 4,464 Pound (209,808 บาท) www.southbourneschool.co.uk
Westbourn Academy 3,099 Pound (145,653 บาท) www.westbournacademt.co.uk
STN International College Bournmout 1900 Pound (91,200 บาท) 15 hour per weeks www.spinnakercollege.com
London school of Management เรียนเกี่ยวกับ Travel agent ทำตั๋วเครื่องบิน และมีหลาย programme เปิดดูตาม web ราคาไม่แพง www.lsm.ac.uk
Spinnaker college Portsmont 5,760 Pound (270,720 บาท) www.spinnakercollege.com
LSC London school of commerce ราคาพิเศษ ขึ้นลงตามหน้าเว็บของโรงเรียน www.lsclondon.co.uk


หมายเหตุ : เรียนโทใช้เวลา ประมาณ 9 เดือน-1 ปี ปริญญาตรี 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี
                        Course Fee ที่แน่นอนให้ตรวจสอบกับ Website ของโรงเรียนที่ต้องการโดยตรง

Share